קולקציה: כבלים PoweredUsb

כבלים המשמשים לחיבור במכשירי קופה שונים כגון מדפסות ומסופים, למשל EPSON, IBM, WINCOR או HP.