פתרונות לדיסקים וזכרונות

מבחר של מגירות נשלפות לדיסקים, מארז חיצוני לזכרונות, קורא כרטיסים לזכרונות